Bobas Fetas liktenis pirms Bobas Fetas grāmatas (skaidrots)

Boba Fets ir viens no oriģinālajiem Zvaigžņu karu varoņiem, kas var izsekot tā izcelsmei pirmajā triloģijā. Lai gan Boba Fets nebija galvenais varonis, viņš